Skip to content

Fjerde uke i advent

Fra salmeboken:
Folkefrelsar (Ambrosius av Milano)

Fra Lesningstudstjenesten:

For selve din lengsel er din bønn; varer lengselen ved, gjør bønnen det også. For det er jo ikke uten grunn at apostelen sier: Be uten opphør (1 Tess 5,17).

Når han sier: Be uten opphør, betyr det at vi uopphørlig skal ligge på kne, til stadighet ligge utstrakt eller stå med løftede hender? Hvis det er dét det betyr å be, tror jeg ikke vi er i stand til å gjøre det uten opphør.

Men det finnes en annen, en indre bønn som er uten opphør, og det er lengselen. Uansett hva annet du gjør, holder du ikke opp med å be hvis du lengter etter sabbaten. Hvis du ikke vil holde opp med å be, hold da ikke opp med å lengte. Om din lengsel varer ved, gjør din stemme det også. Du tier først når du slutter å elske.

(Fra utlegningene av salmene
av den hellige Augustin, biskop av Hippo)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: