Skip to content

Første uke i advent

Gjennom advent i år, vil vi dele litt av vår skatt i liturgiens tekster med dere.

På vår blogg deler vi hver søndag en salme eller hymne.
Les for første søndag i advent:
Cor unum in Deum: Å salige dag

For første adventsuke, utdrag fra lesningsgudstjenestens annen lesning, mandag (Tidebønneboken s. 95–96):

 

Kirken ber oss stadig begripe at på samme måte som han en gang kom til verden i kjødet, slik er han rede til å komme til oss igjen, hva tid og stund det skulle være, dersom vi ikke legger hindringer i veien, og bo i vår sjel på åndelig vis med hele fylden av sine nådegaver. Derfor er det at Kirken som en omsorgsfull mor, ivrig etter vår frelse, benytter denne tid til å belære oss ved hymner og sanger og andre av Den hellige ånds ytringer og riter på hvilken måte vi i takknemlighet skal ta imot så stor en velgjerning, og hvordan vi kan berikes av dens frukter. Slik blir vår sjel gjort rede til å ta imot Herren Kristi komme som om han atter skulle komme til verden. På samme måte lærer fedrene oss i Det gamle testamente, ved ord og eksempel, hvordan vi skal etterligne dem.

(Fra et hyrdebrev av den hellige Karl Borromeus (1538–1584), erkebiskop av Milano)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: