Skip to content

Advent

Med første vesper lørdag kveld, 27. november, begynner vi adventstiden og forberedelsen til Kristi komme og til julefeiringen.

Søndag 28. november er første søndag i advent, og det er høymesse på Lunden kl. 10.00, som vanlig.

I disse tider, hvor mye kan oppleves usikkert og urolig, inviteres vi til å rette blikket mot det vesentlige, mot det evige og til å ta imot den dype, indre fred som tilbys oss, i tillit til at Gud holder alt i sin mektige hånd.

«Jeg vil høre hva Gud Herren sier. For han forkynner fred til sitt folk, til sine trofaste. Ja, hans frelse er nær for dem som frykter ham, for at herlighet skal bo i landet vårt.» (Salme 85)

Samtidig har vi selv et ansvar for å gjøre der vi kan for å fremme det felles beste.

Klosterets kapell og butikk er åpne for dem som ønsker å besøke oss, enten for å delta i gudstjenester, for å handle, eller begge deler.

I alle tilfelle oppforder vi til å følge smittevernrådene fra regjering og helsemyndigheter: bruke munnbind, holde avstand og sørge for god hoste- og håndhygiene.

Vi takker for forståelsen og omsorgen for de mest sårbare, også blant søstrene.

Velsignet advent!

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: