Skip to content

Archive for

Annen søndag i fasten

Be vesper med oss på denne lenken:

Innledende impuls og første vesper annen søndag i fasten

Les teksten til impulsen her: Cor unum in Deum: Sansene

Første søndag i fasten

Be vesper med oss på denne lenken:
Innledende impuls og første vesper første søndag i fasten

Les teksten til impulsen på bloggen: Grunnholdningen

Fastetiden 2021

Onsdag 17. februar er askeonsdag, hvor vi innleder den 40-dagers fastetiden før påske.

Kapellet på Lunden er fremdeles stengt for offentligheten, men hver lørdag kveld i hele fastetiden vil første søndagsvesper herfra sendes på St. Rita radio kl. 19.30, innledet av en kort åndlig impuls basert på den aktuelle søndag. Vi inviterer alle til å lytte og be med, og slik vandre gjennom fastetiden sammen med oss.

Vi minner også om Caritas’ fasteaksjon, som er en gylden anledning til å gi et bidrag til kampen mot sult, som er blitt enda viktigere nå under pandemien.

Velsignet faste!

St. Dominikus’ annen måte å be på

Den salige Dominikus ba også ofte liggende utstrakt på gulvet med ansiktet ned. Hans hjerte var grepet av anger, og han snakket strengt til seg selv og talte, noen ganger så høyt at det kunne høres, med disse ord fra evangeliet: «Gud, vær meg synder nådig» (Luk 18,13), og fromt og ærbødig mintes han Davids ord og sa: «Det er jeg som har syndet; jeg har handlet ille» (2 Sam 24,17). Han gråt og jamret høyt og deretter sa han: «Jeg er ikke verdig til å løfte mitt blikk og se opp mot himmelen, for mine misgjerninger tynger meg. For jeg har egget din vrede, jeg har gjort det som er ondt i dine øyne» (Manasses bønn 9-10), og han ba høyt og med andakt disse ord fra den salme som begynner «Gud, vi har hørt det med egne ører»: «Vi synker ned i støvet, vi ligger presset mot jorden» (Salme 44,26), og videre: «Jeg ligger presset mot støvet. Gi meg liv slik du har sagt!» (Salme 119,25). Read more

Vår Frue av Lourdes

Fordi klosteret på Lunden ble grunnlagt fra Lourdes, et sted tusenvis av syke hvert år reiser til med håp om helbredelse eller ny styrke og nåde til å leve med sin sykdom, bærer vi med oss et spesielt kall til å be for de syke.

Klosterets grunnsten, som befinner seg nede til venstre ved føttene til Maria-statuen i kapellet, er en sten hentet ut fra grotten i Lourdes hvor Bernadette så Maria vise seg.

Les mer om grunnstenen og dens historie her: Der Guds Mor stod.
Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: