Skip to content

Minne

«Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.» (Luk 2,19)

7. oktober feires Vår Frue av Rosenkransen, en spesiell fest i Dominikanerordenen. I år er det også en spesiell dag for oss på Lunden fordi det er nøyaktig 70 år siden klosteret i Lourdes offisielt besluttet å sende søstre til Norge. Maria, vår Frue av Rosenkransen, lærer oss å minnes alle Guds velgjerninger mot oss, ta vare på dem i våre hjerter, takke for dem og grunne over deres betydning i Guds mysterium, Guds plan for oss. Måtte dagen i dag være en slik «minne-dag»!

Lesetips for dagen:

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: