Skip to content

Salve Regina

Barmhjertige Gud, du som utvelger de svake i denne verden og opphøyer de ringe, vi takker deg for alle tegn på din omsorg for oss.

På Vår Frues forbønn betror vi deg de syke, de sorgfulle og dem som har tungt å bære.

Lær oss å leve et liv i evangeliets ånd, skjenk oss alle omvendelsens nåde, og gi oss, som Maria og den hellige Bernadette, mot til å svare på ditt kall og utholdenhet i din tjeneste, ved Kristus, vår Herre. Amen.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: