Skip to content

Bønn for ofrene på Sri Lanka

Søstrene på Lunden husker i bønn spesielt på alle som er blitt berørt av angrepene på Sri Lanka. Vi minner om rekviemmesse for ofrene i St. Johannes menighet, Bredtvet kirke, fredag 26. april kl. 18.00. Les mer på katolsk.no

Caritas har også satt i gang en innsamlingsaksjon for å hjelpe. Les mer her: https://www.facebook.com/donate/331260557593359/2222129791214109/

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: