Skip to content

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

På samme måte kan hver av oss oppdage sitt kall kun gjennom åndelig dømmekraft, «den prosessen som et menneske gjennomgår for å ta sine grunnleggende valg, og da især sin livsform, i dialog med Herren og lyttende til Åndens stemme» (forberedelsesdokumentet til den femtende ordinære biskopssynoden «De unge, tro og kallsbedømmelse», II, 2).

Vi oppdager da blant annet at det kristne kallet alltid har en profetisk dimensjon. Skriften forteller at det er i situasjoner med stor materiell nød og åndelig og moralsk krise at profetene blir sendt til folket for i Guds navn å tale ord til omvendelse, håp og trøst. Liksom en vind som blåser opp støvet, forstyrrer profeten den falske roen i en samvittighet som har glemt Guds Ord, han leser begivenheter i lys av Guds løfte og hjelper folk å bli var morgengryets tegn i historiens mørke.

Også i dag er det stort behov for åndelig dømmekraft og profeti; vi trenger å motstå ideologiens og fatalismens fristelser og i vårt forhold til Herren å oppdage de steder, midler og situasjoner som han kaller oss gjennom. Enhver kristen kan og bør utvikle evnen til å «lese i» livet og oppfatte hvor hen og til hva Herren kaller ham for å fortsette hans sendelse.

(Fra pave Frans’ budskap til kallssøndagen 22. april 2018)

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: