Skip to content

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.

Kommende torsdag, 1. september 2016, er det Søstrene av det Hellige Kors (Quy Nhon) som står for kallsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00 og presentasjon. De feirer samtidig sitt 25-årsjubileum i Norge.

Herre Jesus, du kalte til deg dem du ville;
kall mange av oss til å arbeide for deg, til å arbeide med deg. 
Du opplyste dem du kalte med ditt ord; opplys oss gjennom troen på deg.
Du støttet dem i de vanskeligheter de møtte;
hjelp oss å overkomme de vanskeligheter som møter oss som unge i dagens samfunn.
Og hvis du kaller noen av oss til å vie seg helt til deg,
la din kjærlighet helt fra begynnelsen gi varme til dette kall,
så det kan vokse og utfolde seg og bevares helt til det siste.
Amen.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: