Skip to content

Den gode hyrdes søndag: Verdensbønnedag for kall

Gode hyrdeBarmhjertighetens Far, du som ga oss din Sønn for vår frelses skyld og som alltid holder oss oppe med din Ånds gaver, gi oss levende, brennende og glade kristne fellesskap, der livet som søsken springer ut og der de unges lengsel etter å vie seg til deg og til evangeliseringen blir vekket.

Støtt fellesskapene i deres arbeid med å tilby adekvat kallskatekese og fremgangsmåter ved særlig innvielse. Gi visdom for å kunne bedømme kall, slik at storheten i din barmhjertige kjærlighet kan skinne overalt.

Må Maria, Jesu mor og oppdrager, gå i forbønn for hvert kristent fellesskap slik at de – fruktbare ved Den hellige ånd – kan være utspring for ekte kall til tjenesten for Guds hellige folk.

(Fra pave Frans’ budskap til verdensbønnedagen for kall 2016 – les hele teksten på katolsk.no)

picture-0004Første løfter, Komanne_lise_novise

anna_mariaLunden-1-407jubileum_maria_thomasLunden-1-377

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: