Skip to content

Messetider for den stille uke og påsken

DSC_8741

 

Link til pdf med gudstjenestetider for den stille uke og påsken 2016: 

Gudstjenestene i Lunden kloster.

 

Nå skal vi feire påske, fremdeles på billedlig vis, om enn med større klarhet enn i den gamle pakts tid. […]
Om du er en Simon fra Kyrene, ta korset opp og følg ham. Korsfestes du sammen med ham, gjør som røveren, den kloke mann, og sann at han er Gud. […] Om du er en Josef fra Arimatea, be om å få liket fra ham som hadde korsfestet ham, og måtte så verdens renselse bli din. Er du Nikodemus, denne nattlige gudfryktige, salv ham og legg ham i graven. Og er du Maria, eller den andre Maria, Salome eller Johanna, gråt ved morgengry. Vær den første til å se at stenen er tatt bort, møt englene og Jesus selv.

(Fra en påskehomilie av den hellige Gregor av Nazianz.
Oversettelse: Tidebønneboken)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: