Skip to content

Kristus er oppstanden

Maria, tal for sant om tegnene du fant!

«Jeg så den grav som nyss var hans, jeg så den Oppstandne i stråleglans, så engler stå vitner, så svetteduk og svøp. Oppstanden er Kristus, mitt håp og min heder, til Galilea vandrer han forut for eder.» 

Oppstanden er Herren, det vet vi for visst. Skjenk oss din miskunn, du seirende Krist.

(Fra påskesekvensen Victimae paschali laudes, oversettelse: Ørnulf Ranheimssæter)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: