Skip to content

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.

Kommende torsdag, 3. mars 2016, er det St. Josephsøstrene som står for kallsmesse og presentasjon.

Mer informasjon på katolsk.no.

All godhets Gud, du vekker og fullender ethvert godt forsett, og kaller menn og kvinner til å forlate alt og vie seg helt til deg. Led dem på frelsens vei, så de kan følge Kristus i fattigdommens ånd, forsake det forgjengelige og tjene deg og sine brødre av et ydmykt hjerte. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: