Skip to content

Feiring av Ordenslivets dag

kall_ordenslivets_aarVelkommen til feiring av ordenslivets dag i ordenslivets år 2015

Pave Frans har utropt 2015 som et år, hvor det gudviede liv skal stå særlig i fokus.

Dette vil bli markert når vi i år feirer Herrens fremstilling i tempelet (Kyndelsmesse) som siden år 2000 også kalles ordenslivets dag.

Flere ordenssamfunn både kvinnelige og mannlige vil være tilstede.

Mandag 2. februar fra kl. 15.00 vil det være sakramentstilbedelse i St. Olav domkirke i takknemlighet for klosterlivet og i forbønn for gode kall til ordenslivet. Tilbedelsen avsluttes med sakramental velsignelse kl. 17.45.

 

Kl. 18.00 feirer biskop Bernt Eidsvig pontifikalmesse, og etter messen er alle invitert til kirkekaffe i menighetssalen som søsterrådet arrangerer.

Bildet er laget av sr Dana Bendedicta fra Katarinahjemmet.

Klikk på bildet så få du opp en større utgave av det.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: