Skip to content

Sr. Turid Dominika av Treenigheten R.I.P.

l_sr_TuridSøster Turid Dominika av Treenigheten, O.P. in memoriam

Sr. Turid (Turid Lisbeth Aas) ble født 5. november 1934 i Kristiansund.

Familien bodde helt i nærheten av Den katolske kirke og det var der hun fikk den første kontakt med Kirken. Hun ble katolikk da hun var 18 og deltok aktiv i ungdomsarbeidet i Norge.

Hun fikk klosterkall og trådte inn i hos oss på Lunden i oktober 1960. Hun fikk sin klosterutdannelse i novisiatet i Lourdes i Frankrike. 12. november 1963 avla hun sine midlertidige løfter på Lunden og sine høytidelige løfter i 1966.

I løpet av årene betrodde klosteret henne mange forskjellige oppgaver. Sr Turid var meget begavet og har alltid brukt sine talenter til det felles beste. Hennes malte ikoner gir oss et innblikk i hennes kristentro, som hun gjennom teologistudiet på TF i Oslo og personlig studium stadig utdypet.

Sr Turid, klosterets visepriorinne, døde etter et kort sykeleie på søndag, 19. september 2004 – nettopp mens høymessen ble feiret i klosterets kapell. Requiemmessen ble feiret tirsdag, 28. september 2004 kl 11:00 i Lunden kloster, etterfulgt av begravelse på Vestre gravlund.
se også www.katolsk.no

Les også

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: