Skip to content

Polsk retrett hos dominikanerne i Neuberggaten 17. – 19. mars 2017

Provinsialen i Dominikanernes polske provins, p. Pawel Kozacki O.P., preker fasteretrett på polsk hos våre brødre i Neuberggaten 17. – 19- mars.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: