Skip to content

Archive for

Dominikanere på økumenisk møte for ordensfolk

I begynnelsen av september deltok sr. Ingeborg-Marie og andre dominikanere på et økumenisk møte for ordensfolk.

Les på opdacia: OP på økumenisk møte i Sverige

Caritas-søndag

Søndag 24. september er både Caritas-søndag og verdensdag for flyktninger og migranter. Vi oppfordrer alle til å støtte opp med bønn og midler så godt de kan.

Sr. Christine 75 år

Sr. Christine (Liv Christine Jensenius) ble født 21. september 1948 og er oppvokst i Oslo og Bærum. Etter sykepleiestudier på Vår Frue og en tid som grafisk formgiver hos Fabritius, trådte hun inn på Lunden i 1977 og fikk klosternavnet sr. Christine av Inkarnasjonen. 5. august 1978 avla hun sine første klosterløfter. Deretter fulgte evige løfter i 1981. I 2003 feiret hun sitt sølvjubileum. I løpet av sin tid som ung søster tilbragte sr. Christine tid både i dominikanerinneklosteret Siena i Drogheda, Irland, og i Casa di Studio i Roma, et studiested for ordenssøstre. Herfra fikk hun med seg kunnskap og erfaring både om klosterlivet og om teologi og spiritualitet. Dette kom så klart også hennes søstre her hjemme til gode.

Read more

Velkommen til halvdagsretrett

Bønn for kall: Velkommen til Lunden!

I dag er første torsdag i september, og vi ber for kall i hele bispedømmet.

På Lunden feires messen for kall kl. 18.00. Kom og be sammen med oss og bispedømmets seminarister, og bli med inn på kirkekaffe etterpå for å treffe oss alle til uformelt samvær. Velkommen!

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: