Skip to content

Archive for

Pinseaksjon for Ukraina

På oppfordring av den nordiske bispekonferansen, minner vi om aksjonen til inntekt for Ukraina nå i pinsen, og anbefaler alle å støtte opp så godt de kan. La oss også be for alle berørte og for alle som forsøker å hjelpe. Måtte Ånden bringe fred og trøst. Velsignet pinse!

Informasjon og Vippsnummer for gaver her: Pinseaksjonen 2023.

Les biskopenes appell her: Ukraine Kollekt Apell

Les mer om situasjonen i Ukraina her: Artikel – Ukraina

Oversikt over Caritas’ innsats:

Hellige dem i Sannheten, ditt Ord er Sannhet

I anledning minnedagen for overføringen av st. Dominikus’ legeme, og Thomas Aquinas-jubileet, deler vi en studie av begrepet sannhet i Johannesevangeliet:

What is Truth: A Consideration of Aletheia in the Gospel of John

Mandag 29. mai: Messe kl. 10.00

Mandag 29. mai 2023, 2. pinsedag, har vi messe på Lunden kl. 10.00.

Ingen messe kl. 18.00.

OBS! Endrede messetider

Onsdag 17. mai, Norges nasjonaldag, feires messe for folk og fedreland kl. 10.00.

Torsdag 18. mai 2023 er Kristi Himmelfartsdag, med høymesse kl. 10.00.

Ingen messe kl. 18.00 disse dagene.

Grønn dag

Vi deler info om Grønn dag i Tonsen kirke lørdag 6. mai!

Også med klosterprodukter fra Lunden kloster til salgs.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: