Skip to content

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (5)

For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere:

I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!»

På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!»

For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.

(1 Kor 11,23–26)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: