Skip to content

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (3)

«Kom og ét ditt brød med glede, og drikk din vin av et godt hjerte, for Gud har allerede funnet behag i dine gjerninger. La alltid dine klær være hvite, og la det ikke mangle olje på ditt hode» (Fork 9,7–8).

Dersom vi skulle forklare dette ordet etter dets bokstavelige og nærliggende mening, ville vi si at det dreier seg om en klar og gagnlig formaning hvor Forkynneren oppfordrer oss til å se med mistanke på og holde oss borte fra de krokete hjulspor som følges av mennesker som gjør ondt, og står sannheten imot. […] Men tolker vi dette ordet etter den høyere mening, heves vi opp til en edlere forståelse av det. Da lærer vi oss å forstå at det dreier seg om det himmelske og mystiske brød, det som stiger ned fra himmelen og gir verden liv, og om å drikke den åndelige vin av et godt hjerte, det vil si den vin som vellet frem fra det sanne vintres side på den tid da den livgivende lidelse fant sted.

Om dette brød og denne vin sier vår frelses evangelium: Og idet han tok brødet, fremsa Jesus velsignelsen og sa til sine hellige disipler og apostler: «Ta og ét, dette er mitt legeme som er brutt for dere til syndenes forlatelse.» På samme måte gjorde han med kalken og sa: «Drikk av denne alle, dette er mitt blod, den nye pakts blod, det som er utgytt for dere og for mange til syndenes forlatelse». De som spiser dette brød og drikker den mystiske vin, de kan virkelig glede og fryde seg, ja, de skriker nesten: «Du har gitt glede i våre hjerter» (Salme 4,8). Dessuten er jeg av den mening at det er dette brød og denne vin som Guds personifiserte Visdom, Kristus vår Frelser, hentyder til i Ordspråkenes bok når visdommen sier: «Kom og spis mitt brød og drikk den vin jeg har blandet for dere» (Ordspr 9,5; 4), og slik antyder den den mystiske delaktighet i Ordet.

(Fra den hellige Gregor av Agrigentos «Forklaringer til Forkynnerens bok»)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: