Skip to content

Archive for

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (6)

Han ville nemlig at hans velgjerninger skulle forbli værende hos oss. Han ville at de sjeler som var blitt løskjøpt ved hans dyrebare blod, skulle helliggjøres mer og mer etter forbilde av hans egen lidelse. Derfor befalte han sine trofaste disipler, som han innsatte til å være de første prester i hans kirke, at de uten opphør skulle feire disse mysterier som gir evig liv.

Alle prester i alle kirker over hele verden må feire disse mysterier inntil Kristus kommer tilbake fra himmelen. Slik kan vi alle, vi prester og hele det troende folk, hver eneste dag se Kristi lidelse fremstilt for våre øyne, og ved å berøre den med hendene, fortære den med munnen og ta imot den i vårt hjerte vil vi kunne eie et uutslettelig minne om vår forløsning.

(Fra en påskehomoile av den hellige Gaudentius av Brescia)

OBS! Endring i messetiden torsdag 26. mai

Torsdag 26. mai 2022 er Kristi Himmelfartsdag og messen på Lunden feires kl. 10.00.

Ingen messe kl. 18.00.

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (5)

For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere:

I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!»

På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!»

For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.

(1 Kor 11,23–26)

OBS! Endring i messetiden tirsdag 17. mai

Tirsdag 17. mai, på nasjonaldagen, feires messe for folk og fedreland på Lunden kl. 10.00.

Ingen messe kl. 18.00.

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (4)

Sion, pris din saliggjører, / pris din hyrde og din fører, / si ham takk, syng gledeskvad! /
Se nu til hva du kan evne, / større dog enn ord kan nevne, / er den venn som gjør deg glad. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: