Skip to content

Fasten 2022

Med askeonsdag 2. mars begynner fastetiden 2022.

I tillegg til den vanlige faste og messe med utdeling av askekors, er dagen i år viet faste og bønn for fred i Ukraina.

Hjelpeorganisasjonen Caritas oppfordrer til nødhjelp til den ukraniske befolkningen.

Du kan gi et bidrag via: 

Vipps: 91337 (merk: Ukraina)

SMS: Krise til 2160 (250 kr)

Gavekonto: 8200.01.93433 (merk: Ukraina)

Vi minner også om Caritas’ fasteaksjon for å bekjempe sult.

Velsignet fastetid!

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: