Skip to content

Godt nytt år!

Fra salmeboken: Det hev ei rose sprunge

For «vi er Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for da skal vi se ham som han er». Hvilke er så disse skatter av visdom og kunnskap, hvilke er disse guddommelige rikdommer? Alt vi vet, er at det er nok for oss.

Ennå kan vi ikke skue ham som ble født før morgenstjernen. La oss i stedet oppsøke ham som i sene nattetimer ble født av Jomfruen. Ennå forstår vi ikke at hans navn er til før solen. La oss i stedet erkjenne det telt han har oppslått i solen.

Ennå skuer vi ikke den enbårne Sønn som alltid er hos sin Far; la oss i stedet minnes brudgommen som går ut av sitt kammer. Ennå er vi ikke skikket til Faderens gjestebud; la oss i stedet lære våre Herres Jesu Kristi krybbe å kjenne.

(Fra en preken av den hellige Augustin)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: