Skip to content

Annen uke i advent

Fra salmeboken:
Cor unum: Tal vennlig til Jerusalem

Gud har fastsatt én tid for å gi oss sine løfter og én tid for å oppfylle det han har lovet. Løftenes tid varte fra profetene like til Johannes Døperen; fra ham og like til tidenes ende varer den tid da løftene blir oppfylt.

Gud, som holder det han lover, har satt seg i gjeld til oss, ikke ved å ta imot noe fra oss, men fordi han har lovet oss så meget. Et løfte var ikke tilstrekkelig for ham, han ville også forplikte seg skriftlig, han utstedte så å si et gjeldsbrev til oss på det han hadde lovet; for at vi, når han begynte å innfri det han hadde lovet, skulle kunne betrakte i Skriften i hvilken rekkefølge løftene skal gå i oppfyllelse. Profettiden var altså, som jeg så ofte har sagt, den tid da løftene ble forkynt.

Gud lovet evig frelse, et liv for alltid med englene i salighet, en uforgjenlige arv, en herlighet som alltid varer ved; han har lovet at vi skal få skue hans milde åsyn og få hjemstavn i hans helligdom i himmelen, og ved oppstandelsen fra de døde være fri for frykten for å dø.

(Fra Den hellige Augustins kommentarer til Salmene,
Lesningsgudstjenestens annen lesning, tirsdag advent uke 2)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: