Skip to content

Archive for

Første uke i advent

Gjennom advent i år, vil vi dele litt av vår skatt i liturgiens tekster med dere.

På vår blogg deler vi hver søndag en salme eller hymne.
Les for første søndag i advent:
Cor unum in Deum: Å salige dag

For første adventsuke, utdrag fra lesningsgudstjenestens annen lesning, mandag (Tidebønneboken s. 95–96):

 

Kirken ber oss stadig begripe at på samme måte som han en gang kom til verden i kjødet, slik er han rede til å komme til oss igjen, hva tid og stund det skulle være, dersom vi ikke legger hindringer i veien, og bo i vår sjel på åndelig vis med hele fylden av sine nådegaver. Derfor er det at Kirken som en omsorgsfull mor, ivrig etter vår frelse, benytter denne tid til å belære oss ved hymner og sanger og andre av Den hellige ånds ytringer og riter på hvilken måte vi i takknemlighet skal ta imot så stor en velgjerning, og hvordan vi kan berikes av dens frukter. Slik blir vår sjel gjort rede til å ta imot Herren Kristi komme som om han atter skulle komme til verden. På samme måte lærer fedrene oss i Det gamle testamente, ved ord og eksempel, hvordan vi skal etterligne dem.

(Fra et hyrdebrev av den hellige Karl Borromeus (1538–1584), erkebiskop av Milano)

Advent

Med første vesper lørdag kveld, 27. november, begynner vi adventstiden og forberedelsen til Kristi komme og til julefeiringen.

Søndag 28. november er første søndag i advent, og det er høymesse på Lunden kl. 10.00, som vanlig.

I disse tider, hvor mye kan oppleves usikkert og urolig, inviteres vi til å rette blikket mot det vesentlige, mot det evige og til å ta imot den dype, indre fred som tilbys oss, i tillit til at Gud holder alt i sin mektige hånd.

«Jeg vil høre hva Gud Herren sier. For han forkynner fred til sitt folk, til sine trofaste. Ja, hans frelse er nær for dem som frykter ham, for at herlighet skal bo i landet vårt.» (Salme 85)

Samtidig har vi selv et ansvar for å gjøre der vi kan for å fremme det felles beste.

Klosterets kapell og butikk er åpne for dem som ønsker å besøke oss, enten for å delta i gudstjenester, for å handle, eller begge deler.

I alle tilfelle oppforder vi til å følge smittevernrådene fra regjering og helsemyndigheter: bruke munnbind, holde avstand og sørge for god hoste- og håndhygiene.

Vi takker for forståelsen og omsorgen for de mest sårbare, også blant søstrene.

Velsignet advent!

Viktig info halvdagsretrett / Important about mini-retreat

Grunnet økende koronasmitte og av hensyn til våre sårbare søstre, ber vi om at deltakere på halvdagsretretten 4. desember er fullvaksinerte mot Covid-19.

Det er et begrenset antall plasser: kun 10 personer, så vennligst meld deg på, enten på e-post: kloster@lunden.katolsk.no eller på arrangementets Facebook-side.

Takk!

Because of the coronasituation and our vulnerable Sisters, we ask that participants at the mini-retreat December 4th be fully vaccinated against Covid-19. As places are limited (10 persons), please register either by e-mail: kloster@lunden.katolsk.no or at Facebook (facebook-event).

Thank you!

 

Med en fars hjerte

I anledning farsdagen, deler vi noen tanker på vår blogg: Patris corde

Salig

En betraktning til Allehelgensdag på vår blogg: Salig

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: