Skip to content

Femte søndag i fasten

Be søndagens første vesper sammen med oss på St. Rita radio:

Impuls og første vesper

Teksten til impulsen kan leses her: Femte søndag i fasten: Etterfølgelse og overgivelse

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: