Skip to content

20. desember: O Davids Nøkkel

Å, nøkkel til Davids hus, du Israels kongestav.
Når du åpner, skal ingen lukke til, når du lukker skal ingen åpne.
Løs fangene av syndens lenker og før dem ut av dødens skygge.
Kom, Herre, frels oss!
Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk!

Cor unum: Meditasjon for dagen

Vesper fra Lunden på St. Rita Radio

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: