Skip to content

Online halvdagsretrett i koronatidens advent

Siden smittevernet fremdeles fordrer at vi begrenser gjestfriheten, inviterer vi nok en gang til online halvdagsretrett. Materialet gjøres tilgjengelig her på nettsiden 28. november, lørdag for første søndag i advent, og kan brukes gjennom hele adventstiden, selv om introduksjonen og lectio-tekstene er basert på første søndag i advent.

Sett av en halv dag eller en dag, alene eller sammen med noen få, gå gjerne i messen dersom det er mulig, og bruk tid med Guds Ord som taler til oss i denne spesielle tiden.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: