Skip to content

Lignelser

For mange representerer sommeren og ferien litt av himmelriket på jorden. Snakkes det ikke ofte om noens «sommerparadis»? Skjønnheten i naturen, trær, blomster og bærbusker som får utfolde seg, friheten i å ha ferie – vacatio, som vi finner igjen i en gammel betegnelse på kontemplativt liv: vacare Deo, å være «ledig, fri» for Gud… alt dette taler til oss om det vi lengter etter.

Også i liturgien, i messens evangelier både på søndager og hverdager, hører vi disse sommerdagene Jesus fortelle lignelser om himmelriket, hvor helt vanlige, dagligdagse ting brukes til å formidle noe av dets mysterium.

Klosterlivet er i seg selv ment å være en slik lignelse, et tegn som peker på og søker å virkeliggjøre noe av vårt endelige mål. På tampen av sommerferien deler vi med dere noen betraktninger om lignelser, Himmelriket og klosterlivet fra vår blogg:

Den dyreste skatten

Den bortkomne støvelen

Lignelser og realiteter

Himmelriket kan sammenlignes med…

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: