Skip to content

Forenet i bønn

Søstrene på Lunden ønsker å forsikre om at vi på en helt spesiell måte er tilstede i bønn og åndelig fellesskap og nærvær med hele Kirken og alle mennesker i denne tiden. Vi ber spesielt for de som er rammet av viruset, de som pleier dem, og for alle ensomme, redde og utsatte.

Vi deler også budskapet fra Ordensmagister fr. Gerard Timoner søndag 15. mars, hvor han blant annet skriver:

In this time of quarantena en quaresima, we are invited to pause and ponder the nearness of God to us. When public worship is suspended for the well-being of worshippers, we become keenly aware of the importance of spiritual communion. In these places, it is as though the people experience a prolonged “Holy Saturday” when the Church “abstains from the celebration of the Eucharist” meditating on the passion of the Lord and awaiting his resurrection (Paschale Solemnitatis, 73-75). In an experiential way, we are reminded of the hunger for the Eucharist of our brothers and sisters in remote areas who could participate in the Mass only once or twice a year. Now, more than ever, we need to find ways on how to break isolation, to preach the Gospel of love and communion, even in the “digital continent” (ACG Biên Hòa 2019, 135-138). We need to remind our people that Jesus remains near to us even as we hunger for the Bread of Life.

Les hele budskapet her: 139_20_50_MO_Messages_03.15.20 EN

Herre Jesus Kristus,
du står her foran meg,
du er også bak meg,
du er på min høyre side,
du er på min venstre side,
du er over meg,
du er under meg,
du omgir meg på alle sider,
du bor i mitt hjerte,
du gjennomtrenger meg helt,
og du elsker meg, Herre Jesus!

(Bønn inspirert av den hellige Patricks brynje)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: