Skip to content

Caritas’ høstaksjon

Førstkommende søndag innleder vi den ekstraordinære måneden for misjon i oktober. Ettersom forkynnelse og nestekjærlighet er to sider av samme sak, passer det godt at denne søndag også er Caritas-søndag, og vi minner herved om Caritas Norges høstaksjon for å bekjempe sult.

Les mer på katolsk.no

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: