Skip to content

Archive for

Grønt fra Lunden på OPDacia

Ut i vår hage

En tid for skaperverket

1. september er verdensbønnedag for skaperverket, og innleder den økumeniske «tid for skaperverket» frem til 4. oktober, festen for den hellige Frans av Assisi. Vi deler noen ressurser i den forbindelse, og inviterer alle til å engasjere seg i bønn og praktiske initiativ.

Evige Gud, du skapte himmelen og jorden og alt som lever. Vi ber deg: Gi oss glede over ditt skaperverk og åpne våre øyne for livets under, så vi ikke utarmer naturen, men med takk tar vare på dine gaver og deler dem rettferdig, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.

Pave Frans’ encyklika Laudato Si’: http://www.katolsk.no/nyheter/2015/06/laudato-si

Den offisielle økumeniske nettsiden:

https://seasonofcreation.org/

A Catholic Season of Creation fra St. Columbans Mission Society

 

Kallsmesse på Lunden 5. september

Hver første torsdag i måneden ber vi i OKB om kall til ordenslivet og presteskapet.

Torsdag 5. september finner kallsmessen sted på Lunden, kl. 18.00.

På kirkekaffen vil sr. Hildegard holde et innlegg om den salige dominikanerpateren Jean-Joseph Lataste, barmhjertighetens forkynner og fengslenes apostel, grunnlegger av dominikanerinnene av Bethanien, som feires i Ordenen denne dagen.

Hjertelig velkommen!

Salve Regina

http://lundenkloster.blogspot.com/2019/08/et-stort-tegn.html

OBS! Endring i messetid mandag 19. august 2019

Mandag 19. august 2019 feires messen på Lunden kl. 08.00.

Ingen messe kl. 18.00

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: