Skip to content

O dulcis fraternitas!

I takknemlighet og glede går vi fremover «mens vi tenker på vår Frelser» sammen med våre søstre fra Frankrike, etter et fruktbart og inspirerende priorinnemøte på Lunden forrige uke.

Les også og se bilder fra Hamar bispedømme

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: