Skip to content

Archive for

O dulcis fraternitas!

I takknemlighet og glede går vi fremover «mens vi tenker på vår Frelser» sammen med våre søstre fra Frankrike, etter et fruktbart og inspirerende priorinnemøte på Lunden forrige uke.

Les også og se bilder fra Hamar bispedømme

Messetider Kristi Himmelfart og 2. pinsedag

Torsdag 30. mai 2019, Kristi Himmelfartsdag, og mandag 10. juni 2019, 2. pinsedag, feires messen på Lunden kl. 10.00.

Ingen messe kl. 18.00. Vesper kl. 18.20.

Den gode hyrdes søndag: Verdensbønnedag for kall

The call of Jesus our friend

To discern our personal vocation, we have to realize that it is a calling from a friend, who is Jesus. When we give something to our friends, we give them the best we have. It will not necessarily be what is most expensive or hard to obtain, but what we know will make them happy. Friends are so sensitive to this that they can already imagine the smile on their friend’s face when he or she opens that gift. This sort of discernment that takes place among friends is what I suggest you take as a model for trying to discover God’s will for your lives. Read more

8. mai: Vår Frue av Prekerordenen – Dominikanernes beskytterinne

Kilde: https://mj-lagrange.org

8. mai er en rik dag. Ikke bare er  det frigjøringsdagen, det er også – nytt av året – minnedagen for den salige Pierre Claverie OP og hans ledsagere, martyrer i Algerie, samt at det i Dominikanerordenen er minnedagen for Maria, Ordenens beskytterinne, patronatsfest for Fédération Notre Dame des Prêcheurs, føderasjonen av klostre i Frankrike, samt fransktalende Sveits og Norge, som klosteret her på Lunden tilhører.

En stor begivenhet i år er at føderasjonens årlige møte for priorinner skal avholdes her på Lunden – for første gang siden 1987 – mellom 14. og 21. mai.

Det vil også medføre litt endring i tidspunkter og språk i liturgien. Se link til endring i messetider: Endrede messetider 14.-21. mai.

Vesper synges kl. 18.30 hver kveld (NB: ikke lørdag 18. mai), på norsk med noen franske innslag.

Se mer fra føderasjonen på Facebook: http://facebook.com/monialesdominicaines

Halvdagsretrett for unge voksne før pinse

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: