Skip to content

Dacia-råd på Lunden

Helgen 1.-3. desember holdt legdominikanernes Dacia-råd sitt møte på Lunden. Det var en stor glede for oss å kunne ta imot våre brødre og søstre som er ansvarlige for leg-fraternitetene i de nordiske land, og spesielt hyggelig å gå inn i advent forenet i bønn og en broderlig/søsterlig ånd.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: