Skip to content

Søstrene ønsker alle en god og velsignet påske!

Han som overgav sin Sønn til døden for vår frelses skyld, han gir oss av samme grunn denne festen i gave, denne festen som har sin plass under årets løp, og som ved disse tider alltid blir lyst. Denne festen styrer vårt liv midt i denne verdens fortredeligheter, og nå skjenker Gud oss den glede over vår frelse som stråler ut fra denne fest. Da samler han oss, overalt knytter han alle sammen med åndelige bånd, gir oss å be sammen, bære frem vår felles takksigelse, slik det er skikk å gjøre på festdager. Slik er hans godhets under, for det er han selv som samler til fest dem som er langt borte, og de som legemlig er fjernt, er ved hans hjelp hos oss i troens enhet.

(Fra et påskebrev av den hellige Athansios av Alexandria, år 333. Oversettelse: Tidebønneboken)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: