Skip to content

Archive for

«Kom til Faderen» av sr. Marie-Françoise – nå på norsk

I 2008 utkom sr. Marie-Françoises bok om «hva Jesus lærte oss om Faderen»,  Viens vers le Père, på fransk.

Det er en stor glede for oss å kunngjøre at den norske utgaven, Kom til Faderen, nå endelig ligger ferdig til salg i vår klosterbutikk.

Den kan også bestilles på nett her: Klosterprodukter.

Boken koster kr. 230,- og ved tilsending i posten kommer porto i tillegg.

Read more

Søstrene ønsker alle en god og velsignet påske!

Han som overgav sin Sønn til døden for vår frelses skyld, han gir oss av samme grunn denne festen i gave, denne festen som har sin plass under årets løp, og som ved disse tider alltid blir lyst. Denne festen styrer vårt liv midt i denne verdens fortredeligheter, og nå skjenker Gud oss den glede over vår frelse som stråler ut fra denne fest. Da samler han oss, overalt knytter han alle sammen med åndelige bånd, gir oss å be sammen, bære frem vår felles takksigelse, slik det er skikk å gjøre på festdager. Slik er hans godhets under, for det er han selv som samler til fest dem som er langt borte, og de som legemlig er fjernt, er ved hans hjelp hos oss i troens enhet.

(Fra et påskebrev av den hellige Athansios av Alexandria, år 333. Oversettelse: Tidebønneboken) Read more

Halvdagsretrett for unge voksne, lørdag 6. mai 2017

Lørdag 6. mai inviterer vi unge voksne mellom 18 og 35 år til halvdagsretrett med fokus på tidebønnene – en mulighet til å bli kjent med denne gamle kristne bønnetradisjonen som er klosterlivets puls, til berikelse for eget bønneliv, samt en mulighet til å dele tanker om bønn og liv med andre. 

Klikk på invitasjonen for å forstørre, eller se: https://www.facebook.com/events/1422991564438686/

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

Torsdag 6. april er første torsdag i måneden, og vi minner om oppfordringen til å be om kall til ordenslivet og presteskapet.

Søstrene av Det Hellige Kors (Nhatrang) har ansvar for kallsmesse i St. Olav domkirke:
http://www.katolsk.no/nyheter/2017/03/bonn-for-kall-6-april.

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: