Skip to content

Archive for

Gudstjenestetider den stille uke og påske 2017

Hvor herlig og godt…: Polsk dominikansk besøk

Helgen 17. – 19. mars var provinsialen for dominikanernes polske provins, p. Pawel Kozacki, i Norge og holdt polsk retrett i St. Dominikus.
Søndag 19. mars besøkte han og hans to polske medbrødre, samt våre norske dominikanerbrødre sine søstre her på Lunden – et kjærkomment uttrykk for den sentrale plass fellesskap og brorskap har i vår dominikanske tradisjon.«Nådens og nådens gjerninger»

Les sr. Anne-Lises innlegg på Litteraturhuset 13. mars her: Nåden og nådens gjerninger.

Sr. Anne-Lise på økumenisk seminar

Mandag 13. mars deltok sr. Anne-Lise i et seminar om «nådens gode gjerninger», en del av seminarrekken «Luthers teser i vår tid?», arrangert av Oslo bispedømme i Den norske kirke og Oslo Katolske Bispedømme. Seminaret var meget godt besøkt.
Les mer på: http://www.katolsk.no/nyheter/2017/03/for-fulle-hus

Fasteretrett med biskop emeritus Schwenzer i St. Johannes menighet 18. mars 2017

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: