Skip to content

Archive for

Måtte de alle være ett, for at verden skal tro…

As Paul writes, we preach «one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us all» (Ephesians 4:4).
We cannot preach the Kingdom and be divided.

(Timothy Radcliffe O.P.: «To Praise, to Bless, to Preach: The Mission of the Dominican Family» – Keynote address to a meeting of the Dominican Family, Manila, The Philippines, October 2000, in I Call You Friends, London: Continuum, 2001, p. 148)

Read more

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.

Kommende torsdag, 3. november 2016, er det St. Elisabethsøstrene som står for kallsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00 og presentasjon. Read more

From conflict to communion – together in hope

from-conflict-to-communion-en

31. oktober kommer pave Frans til Lund for å delta i en felles katolsk-luthersk markering av at det i 2017 er 500 år siden begivenhetene som satte i gang reformasjonen, en hendelse som kom til å sette et sterkt preg på kristenheten i vest de påfølgende århundrer.
Fokus for besøket vil være den økumeniske utvikling som har funnet sted de siste tiår, særlig gjennom dialog og utveksling, felles bønn og håpet om å kunne finne tilbake til full enhet med hverandre.
Read more

Halvdagsretrett for unge voksne (18 – 35 år) lørdag 3. desember 2016

Lørdag 3. desember inviterer vi unge voksne mellom 18 og 35 år til en liten retrett med fokus på lectio divina, den gamle, monastiske måten å lese Bibelen på, for å åpne for et personlig møte med Guds Ord i adventstiden.

Klikk på invitasjonen for å forstørre.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: