Skip to content

Dominikansk liv: Mer om Generalkapitlet og bønn for dominikanerne i Irak

Hva er egentlig et Generalkapittel? Svar fra noen som har førstehånds erfaring…:


Ja, Dominikanerordenen er en verdensvid familie. Deler av denne familien befinner seg i mer prekære omstendigheter enn andre, og stoler på sine brødres og søstres forbønn.

Ordenens komité for solidaritet med den dominikanske familie i Irak inviterer derfor alle til å slutte seg til en novene (nidagersbønn) for våre brødre og søstre der, fra 29. juli til 6. august, i anledning at det er nøyaktig to år siden de måtte flykte på grunn av IS’ angrep. Les mer her: http://www.op.org/en/content/novena-prayerful-solidarity-dominican-family-iraq

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: