Skip to content

Archive for

Kristus er oppstanden

Maria, tal for sant om tegnene du fant!

«Jeg så den grav som nyss var hans, jeg så den Oppstandne i stråleglans, så engler stå vitner, så svetteduk og svøp. Oppstanden er Kristus, mitt håp og min heder, til Galilea vandrer han forut for eder.» 

Oppstanden er Herren, det vet vi for visst. Skjenk oss din miskunn, du seirende Krist.

(Fra påskesekvensen Victimae paschali laudes, oversettelse: Ørnulf Ranheimssæter)

Messetider for den stille uke og påsken

DSC_8741

 

Link til pdf med gudstjenestetider for den stille uke og påsken 2016: 

Gudstjenestene i Lunden kloster.

 

Nå skal vi feire påske, fremdeles på billedlig vis, om enn med større klarhet enn i den gamle pakts tid. […]
Om du er en Simon fra Kyrene, ta korset opp og følg ham. Korsfestes du sammen med ham, gjør som røveren, den kloke mann, og sann at han er Gud. […] Om du er en Josef fra Arimatea, be om å få liket fra ham som hadde korsfestet ham, og måtte så verdens renselse bli din. Er du Nikodemus, denne nattlige gudfryktige, salv ham og legg ham i graven. Og er du Maria, eller den andre Maria, Salome eller Johanna, gråt ved morgengry. Vær den første til å se at stenen er tatt bort, møt englene og Jesus selv.

(Fra en påskehomilie av den hellige Gregor av Nazianz.
Oversettelse: Tidebønneboken)

Sr. Anne-Lise i Helgerud kirke

Et opptak av sr. Anne-Lises forkynnelse i Helgerud kirke 27. januar 2016 kan sees på youtube her: Sr. Anne-Lise om klosterlivet og mer.

Om du leitar etter Gud…

Om du leitar etter Gud - forside

I 1982 utgav dominikanernes franske forlag Les Editions du Cerf boken «Si tu cherches Dieu…» av p. Jean-René Bouchet O.P.

Søndag Laetare, 6. mars 2016, ble den lansert i nynorsk språkdrakt, oversatt av Jarle Wolstad og utgitt av Jorun Wolstad i samarbeid med Lunden kloster, med forord av sr. Anne-Lise Strøm O.P.

 

På vaskeseddelen presenteres boken slik:

«Dominikaneren Jean-René Bouchet (1936 – 1987) har, med sin varme personlighet og dype forståelse for tradisjonene fra ulike kristne kirker, påvirket flere generasjoner av kristne.

Hans svært personlige forkynnelse, hans lære og skrifter, samt ansvaret han påtok seg, bidro til økt interesse for dominikaner-ordenen på 1970- og 1980-tallet.

Hans skrifter og prekener, adressert til «hans dominikanske brødre», vil berøre den sterkt, som ønsker å forankre livet sitt i Kristus. Read more

Fasteretrett i St. Johannes menighet 5. mars 2016

Biskopen

Lørdag 5. mars 2016 kl. 15.00, preker biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. fasteretrett i St. Johannes menighet, Bredtvet kirke.

Tema er «Troens åpenbaring».

Les mer på menighetens nettside.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: