Skip to content

Fastetiden 2020

Vi innleder fastetiden med messe og utdeling av askekors askeonsdag 26. februar kl. 18.00, og oppfordrer alle til å ta imot denne tiden til åndelig fornyelse. Kapellet på Lunden er åpent til bruk for alle som ønsker tid til stillhet og personlig bønn, og alle gudstjenester er åpne for alle.
Caritas’ fasteaksjon er en fin måte å praktisere solidaritet og gavmildhet. Les mer på: http://www.nullsult.no/
Les også tips på katolsk.no om hvordan Laudato Si og bærekraftig utvikling kan være en del av vår fastepraksis: FNs bærekraftmål og Grønt apostolat

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: