Skip to content

Ny priorinne

Vi har den glede å kunngjøre at vi i dag, 8. april 2019, har valgt sr. Anne-Lise Strøm (av Maria Bebudelse) til klosterets priorinne for en periode på tre år.

Sr. Anne-Lise har tidligere tjent kommuniteten som priorinne i flere omganger, og har dessuten hatt verv som visepriorinne, novisemesterinne og forsanger.

Hennes brennende engasjement for Ordenen og Kirken, samt hennes innsats innen økumenikk og brobygging tør være kjent for de fleste.

En mer utfyllende biografi finnes på katolsk.no: http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/alstrom

Vi takker for forbønn for vår kommunitet og helt spesielt for vår nye priorinne.

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: