Skip to content

Bønn for kristen enhet

Kilde: http://www.vaticannews.va

Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. (Joh 17,21)

Allmektige, evige Gud, du samler det som er spredt, og bevarer det du har samlet, se i nåde til din Sønns hjord. La dem som er helliget i den ene dåp, ved kjærligheten forenes i troens fylde.

Gud, vår skaper og forløser, du har grunnlagt din kirke på jorden. Vi ber deg: Forén oss i din sannhet og gjør kjærligheten brennende mellom oss, så vi enig og samstemt kan bekjenne at Jesus Kristus er Herre, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til eviget.

Amen.


Les mer om bønneuken:

 

Bønneuken for kristen enhet 2019

https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2019-01/bonneuken-for-kristen-enhet-2019.html

Pavens preken ved åpningen av bønneuken for kristen enhet 2019

Vi minner også om økumenisk gudstjeneste hos oss på Lunden onsdag, 23. januar 2019, kl. 19.00.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: