Skip to content

Dominikanerordenens jubileum avsluttet

Lørdag 21. januar ble Dominikanerordenens 800-årsjubileum offisielt avsluttet. 

Her i Oslo ble dagen markert med et halvdagsseminar for den dominikanske familie i St. Dominikus kloster. Les mer og se bilder her: http://stdominikus.katolsk.no/800-ars-jubileumsavslutning/

Mange brødre, søstre og legfolk var også samlet til en kongress om Ordenens misjon i Roma, og avsluttet jubileet med en messe i Laterankirken, presidert av pave Frans.

Les hans preken på op.org: http://www.op.org/en/content/homily-pope-francis-closing-mass-jubilee-order, eller se hele messen her:

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: