Skip to content

Bøker

LENGSEL ER MITT VESEN

av Dom Erik Varden OCSO

St. Olav forlag, 2020
kr 329,-

Erik Varden, cisterciensermunk og biskop-elekt av Trondheim, tar i denne boken opp den universelle menneskelige erfaringen av ensomhet og lengsel, og utforsker den i rammen av bibelsk eksegese, litteratur og musikk, samt selv-biografiske episoder. Et sterkt bidrag til samtidens refleksjon rundt kristen antropologi.

Les en mer omfattende omtale på forlagets nettside

Her kan du bla i et utdrag av boken

 


KARTEUSEREN

av Hans Fredrik Dahl

St. Olav Forlag, 2019
kr 329,-

Få mennesker har innblikk i karteusernes skjulte liv. Gjennom kontakten med sin bror Dom Filip, er Hans Fredrik Dahl en av de privilegerte som har fått følge det, om ikke på nært hold, så i alle fall på nærmere hold enn de fleste andre. I denne boken deler han med oss noe av det han har fått et glimt av, gjennom oversettelser av undervisning og prekener hans bror holdt for sine klosterbrødre.

Les en mer omfattende omtale på forlagets nettside

Her kan du bla i et utdrag av boken

 


DET LEVENDE TREET

av p. Ellert Dahl OP

St. Olav forlag, 2018
kr 329,-

I denne boken, som kroner et langt liv som predikant og foredragsholder, tar dominikanerpater Ellert Dahl leseren med på en reise gjennom den kristne trosarv gjennom tidene. Grundig og solid, men samtidig ukomplisert og lite pretensiøs, presenterer han det grunnleggende i den kristne tro og Den katolske kirkes lære.

Les en mer omfattende omtale på forlagets nettside

  Her kan du bla i et utdrag av boken


 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: