Skip to content

Archive for

Kallsmesse på Lunden

Torsdag 7. september 2023 feires den månedlige kallsmessen i OKB på Lunden kl. 18.00. Seminaristene fra St. Eystein kommer for å feire messen sammen med oss.

Messen blir etterfulgt av kirkekaffe hvor du kan bli kjent med søstrene og seminaristene over en kopp kaffe eller te.

Velkommen!

Messe igjen!

Fra og med onsdag 30. august blir det messe på Lunden til vanlig tid.

70 års trofasthet

Den 25. august var det 70 år siden sr. Marie Françoise avla sine klosterløfter i klosteret i Lourdes. Fem år senere ble hun sendt til Norge for å være med på grunnleggelsen av Lunden, og hun er nå den siste gjenlevende av den opprinnelige gruppen fra da klosteret ble opprettet i 1959.

Vi takker Gud for hans og sr. Marie Françoises trofasthet, og for at vi fremdeles har henne blant oss. Read more

Ingen messe på Lunden

Inntil videre blir det ingen messe på Lunden, grunnet sykdom.

Kapellet står åpent om dagen for personlig bønn.

Ingen offentlige tidebønner i noen dager

Grunnet sykdom er det ikke offentlig tidebønn i kapellet på Lunden noen dager. Kapellet er åpent for personlig bønn og messen er til vanlig tid (se messetider).

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: