Skip to content

Archive for

Åndelig input for sommeren

Det er messe som vanlig på Lunden i juli, dersom ikke annet annonseres her på nettsiden og ved oppslag i kapellet.

For de som ønsker litt åndelig input i ferien, kan vi komme med følgende forslag:

Opptak av kompletorium fra Lunden ligger ute på nettet: https://lunden.katolsk.no/tag/kompletorium/

Dominikansk lectio divina fra den irske provinsen: https://lectio.newrydominican.com/

Man kan også lese prekener, meditasjoner eller andre tekster på Lunden klosters blogg: Cor unum in Deum (f.eks. innlegget Bærende bilder) eller bloggen OPDacia

Kristi Legemsfest

Guds enbårne Sønn tok vår menneskenatur opp i seg for å gi oss del i sin guddom. Han ble menneske for å gjøre mennesker til guder. Det som han tok opp i seg fra oss, ofret han nemlig for å frelse oss. Han bar jo frem sitt legeme som offer til Gud Fader på korsets alter for å forsone oss med ham. Sitt blod lot han flyte både for å kjøpe oss fri og for å vaske oss rene, slik at vi både kunne bli satt fri fra vårt sørgelige slaveri og renses for alle våre synder. For at vi skulle ha hos oss et stadig minne om så stor en velgjerning, etterlot han de troende sitt legeme som føde og sitt blod som drikke, til å inntas under brødets og vinens skikkelse. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: