Skip to content

Archive for

Kompletorium mandag

Strømmet økumenisk gudstjeneste søndag 23. januar kl. 19.00

18. – 25. januar markeres bønneuken for kristen enhet over hele verden. I år er materialet forberedt av Middle East Council of Churches, og årets tema er hentet fra Matteus 2: «Vi har sett stjernen hans gå opp i øst, og vi er kommet for å hylle ham.»

Les mer om dette hos Norges Kristne Råd: Bønneuken 2022.

Siden 1972 har Lunden kloster og Tonsen menighet arrangert en felles økumenisk gudstjeneste i kapellet på Lunden, i rammen av bønneuken. Selv i januar 2021, da koronarestriksjoner satte en stopper for det meste, fikk vi sendt en digital gudstjeneste, tatt opp delvis i Tonsen kirke, delvis på Lunden. Nå i 2022 markerer vi altså 50 år med felles økumeniske gudstjenester.

Siden vi fremdeles må ta hensyn til koronasituasjonen, blir årets gudstjeneste strømmet, med kun de medvirkende tilstede i kapellet. Den sendes søndag 23. januar kl. 19.00, via Lunden klosters YouTube-kanal og på Facebook.

Lenke blir tilgjengelig her på nettsiden før gudstjenesten begynner.

Årets predikant er Kari Veiteberg, biskop i Oslo (Den Norske Kirke). Bernt Eidsvig, biskop i Oslo (Den Katolske Kirke), Maria Paulsen Skjerdingstad, sokneprest i Tonsen, samt søstrene på Lunden og representanter fra Tonsen menighet medvirker, og Tonsens organist Daniel Solyom sitter på orgelkrakken.

Vi inviterer alle til å klikke seg inn for å be sammen med oss i takknemlighet for den enhet vi allerede har i Kristus, som vi ønsker skal vokse seg dypere, rikere, sannere og mer synlig, og – fellesskap med kristne i Midtøsten – om fred og enhet i deres del av verden og for oss alle.

 

En betraktning for Epifani: The Loving Gift

And even if you leave me, I’ll be richer when you go.  I’m richer with the lovin’ gift you gave me… skriver Kris Kristoffersen i sangen «The Loving Gift», udødeliggjort av Johnny og June Carter Cash.

Ethvert sant møte mellom mennesker er en utveksling av gaver – de gavene vi bærer i oss. Each giving to the other love an’ givin’ it away, som Kristoffersen uttrykker det, og lar Johnny og June ramse opp annenhver gang: Read more

Godt nytt år!

Fra salmeboken: Det hev ei rose sprunge

For «vi er Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for da skal vi se ham som han er». Hvilke er så disse skatter av visdom og kunnskap, hvilke er disse guddommelige rikdommer? Alt vi vet, er at det er nok for oss.

Ennå kan vi ikke skue ham som ble født før morgenstjernen. La oss i stedet oppsøke ham som i sene nattetimer ble født av Jomfruen. Ennå forstår vi ikke at hans navn er til før solen. La oss i stedet erkjenne det telt han har oppslått i solen.

Ennå skuer vi ikke den enbårne Sønn som alltid er hos sin Far; la oss i stedet minnes brudgommen som går ut av sitt kammer. Ennå er vi ikke skikket til Faderens gjestebud; la oss i stedet lære våre Herres Jesu Kristi krybbe å kjenne.

(Fra en preken av den hellige Augustin)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: