Skip to content

Archive for

Palmesøndag

Vi har vandret gjennom fastetidens fem uker, og står nå ved målet.

I tillit, med åpne øyne og ører, i bevissthet om vår skrøpelighet, men i glede over å være så høyt elsket, overgir vi oss – til Jesus, med Jesus. 

Også han står nå ved målet. Ikke bare for den siste vandringen han la ut på, men for hele hans virke, helt siden dåpen i Jordan og den påfølgende prøvelsen i ørkenen.

Nå går han inn i det som blir oppsummeringen av alt han har sagt og gjort hittil. 

Det ble fullbrakt en gang for alle. Likevel inviteres vi også i år til å la det bli virkelighet, aktivt og nærværende i oss, i rammen av det liturgiske «i dag». Også vi lever våre liv mellom dåpen og vår siste påske.

«Mesteren sier: Min time nærmer seg, og det er hos deg jeg vil feire påske med mine disipler.» (Matt 26,18) Vil du ta imot ham? Vil du la ham feire sin påske i deg?

Femte søndag i fasten

Be søndagens første vesper sammen med oss på St. Rita radio:

Impuls og første vesper

Teksten til impulsen kan leses her: Femte søndag i fasten: Etterfølgelse og overgivelse

Gå til Josef!

Ite ad Joseph! Gå til Josef!

Det er en kjent oppfordring for mange og har vært det i generasjoner. Josef påkalles som hjelp i materielle saker, det være seg pengeproblemer, salg og kjøp av hus og eiendom eller praktiske utfordringer. Vel og bra.

De mer opplyste vil også være klar over at parolen er hentet fra Første Mosebok, hvor farao sender egypterne som er rammet av hungersnød til Josef, sønn av Jakob/Israel, som han har satt til å lede hele kornforvaltningen i riket. Men hvor mange tenker over fortsettelsen, de av faraos ord som er blitt utelatt? «Da hele Egypt led av sult, ropte folket til farao etter brød. Han sa til dem: ‘Gå til Josef og gjør det han sier dere!’» (Gen 41,55). Gjør det han sier dere… Read more

Takk!

Sr. Marie Françoise og hele kommuniteten på Lunden ønsker å uttrykke sin dype takknemlighet for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet i anledning sr. Marie Françoises 90-årsdag i helgen. Det var en gledens begivenhet for oss alle, og vi vil gjerne dele vår glede med dere, tross den fysisk avstand som fremdeles er påkrevet!

Med en hjertens takk til hver og en for deres omtanke og sjenerøsitet, forsikrer vi dere om vår fortsatte forbønn.

Fjerde søndag i fasten

Be vesper med oss via St. Rita radio på denne lenken:

Innledende impuls og første vesper til fjerde søndag i fasten

Les teksten til impulsen her: Cor unum in Deum: Vidunderlig

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: